Automatické hlídání Insolvenčního rejstříku

 • Služba Insolvenční Alarm slouží pro automatické sledování insolvence Vašich zákazníků, případně dodavatelů, zda se nedostali do insolvenčního řízení, abyste stihli včas přihlásit svou pohledávku v zákonné lhůtě.

 • Jelikož insolvenční soud tuzemským věřitelům výzvu nedoručuje,  je zcela ponecháno na věřiteli, aby si sám hlídal nebo nechal hlídat zveřejnění svého dlužníka v insolvenčním rejstříku.

 • Insolvenční rejstřík pohlídáme za Vás za nízký poplatek viz ceník

 • Náklady na automatické sledování insolvenčního rejstříku se Vám vrátí pravděpodobně už po první zachycené insolvenci vašeho dlužníka včasným podáním přihlášky věřitele.

 • Pokud s objednáním služby váháte, uložte si odkaz na tuto stránku alespoň do záložek, dříve nebo později nás můžete potřebovat, případně upozorněte na službu Insolvenční alarm majitele své firmy nebo finančního ředitele.

Insolvenční řízení - důležité lhůty pro podání soudu:
 • Pohledávky je nutné přihlásit nejpozději do uplynutí lhůty určené soudem, jinak k nim soud nepřihlíží. Po této lhůtě již o své peníze nadobro přijdete a nepřihlášenou pohledávku si ani neodepíšete z daní.

 • Pokud nedoplníte insolvenční návrh v soudem stanovené lhůtě, soud návrh odmítne.

 • Pokud je Vaše pohledávka insolvenčním správcem popřena, můžete podat u soudu žalobu o určení (nejpozději do třiceti dnů od přezkumného jednání, do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o popření pohledávky nebyl-li věřitel přítomen na přezkumném jednání). Při nedodržení lhůty se k popřené pohledávce již nepřihlíží.

Proč si službu objednat?

 • Ještě ten den se dozvíte e-mailem příp. SMS o dlužníkovi, který upadl do insolvence (ukázka).

 • Budete mít vždy dostatek času přihlásit svou pohledávku pomocí formulářů zde.

 • Služba Insolvenční alarm je nejjednodušší a nejlevnější způsob hlídání svých pohledávek

 • Další důvody si přečtěte na stránce "Časté otázky".

První měsíc zdarma:

 • Fakturovat Vám budeme až od začátku následujícího kalendářního měsíce.

Záruka vrácení peněz a bezplatné zrušení služby

 • Ve kterémkoliv okamžiku se můžete rozhodnout službu bezplatně zrušit (vyplněním formuláře na stránce "Objednávka").

 • V případě zrušení služby Vám bude vrácena adekvátní část ceny předplacené služby.

 • Službu můžete zrušit i v průběhu prvního bezplatného měsíce (fakturu už Vám ani nepošleme)

Jednodušeji to už nejde:

 • Vyplníte formulář na stránce "Objednávka".

 • Následně pošlete seznam sledovaných identifikačních čísel (IČO) nebo rodných čísel (RČ) v souboru xls nebo txt na náš e-mail  (formát dat viz stránka "Časté otázky").

 • Nejpozději další den začne služba insolvenční-alarm sledovat shodu Vašich dat s Insolvenčním rejstříkem.

 • Jednou týdně (příp. častěji) můžete data bezplatně aktualizovat zasláním nového souboru dat.

Insolvenční rejstřík si můžete zdarma prohlédnout nebo v něm vyhledávat zde:

Insolvenční zákon k nahlédnutí zde